Peculiarities of technology of managerial decision-making in business activity

Kharasova Aysylu Salavatovna, Postgraduate at the Chair of Finance and Banking, Ufa State University of Economics and Service, Russia

Blazhenkova Natalyya Mikhaylovna, Doctor of Science, Economics, Professor, Head of the Chair of Finance and Banking, Ufa State University of Economics and Service, Russia

Особенности технологии принятия управленческих решений в предпринимательской деятельности - View in Russian

 Read HTML | Downoads: 10

Abstract:
The article discusses the peculiarities of technology of managerial decision-making in business activity. The authors propose a relatively typical model of development and taking of managerial decision to formalize the procedures for development and implementation of managerial decisions.

Keywords:

business activity, decision maker (DM) methods of management, managerial decision, stages of development of a decision
Citation:
Aysylu Kharasova, Natalyya Blazhenkova (2014). Peculiarities of technology of managerial decision-making in business activity [Osobennosti tekhnologii prinyatiya upravlencheskikh resheniy v predprinimatelskoy deyatelnosti]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Gerchikova I.N. Menedzhment. – 4-e izd. – M.: Yuniti-Dana, 2012. – 511 s.
2. Gribanov Yu.I., Ershov K.O. Informatsionnoe obespechenie sistemy kontrollinga na promyshlennom predpriyatii // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2013. – № 2. – S. 66-72.
3. Mumladze R.G. Menedzhment v agropromyshlennom komplekse. – M.: KnoRus, 2011. - 382 s.
4. Pytkin A.N., Blazhenkova N.M. Kompleksnaya otsenka rezultativnosti khozyaystvennoy organizatsii na osnove informatsii upravlencheskogo ucheta // Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2009. – № 1. – S. 196–202.
5. Pytkin A.N., Misharin Yu.V. Analiz bazovoy struktury faktorov upravleniya organizatsionno-ekonomicheskimi sistemami // Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. – 2013. – № 4. – S. 20–25.
6. Pytkin A.N., Necheukhina N.S. Metodologicheskie osnovy sovershenstvovaniya ucheta v sisteme kontrollinga promyshlennogo predpriyatiya // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. – 2010. – № 3. – S. 11–16.
7. Pytkin A.N., Chernikova S.A. Osobennosti restrukturizatsii predpriyatiy agropromyshlennogo kompleksa v innovatsionnye integratsionnye formirovaniya: Monografiya - pererab. i dop. - Permy: ANO VPO «Permskiy institut ekonomiki i finansov», 2013. - 184 s.
8. Shishkin D.G., Gershanok G.A. Znachenie i klassifikatsiya predprinimatelskikh struktur // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2012. – № 22. – S. 63–69.