The problem of ensuring the competitiveness of domestic innovative business entities in the conditions of the WTO

Reshetov Konstantin Yuryevich, Candidate of Science, Economics, Associate professor, Head of the Chair of Accounting, Analysis and Audit, National Institute of Business, Reutov, Russia

Роль инновационных кластеров при обеспечении конкурентоспособности отечественных предпринимательских структур в условиях ВТО - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 131

Abstract:
This paper deals with principal approaches to forming innovative clusters in Russian economy, functioning of which in the global market in the framework of the WTO can facilitate maximum competitiveness of the innovative domestic business entities. A special attention is paid to the role of the in process of forming and developing innovative and manufacturing processes in pilot clusters.

Keywords:

business entities, cluster, competitiveness, enterprising, government support, innovation, innovative cluster, WTO
Citation:
Konstantin Reshetov (2014). The problem of ensuring the competitiveness of domestic innovative business entities in the conditions of the WTO [Rol innovatsionnyh klasterov pri obespechenii konkurentosposobnosti otechestvennyh predprinimatelskikh struktur v usloviyakh VTO]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Vasechko D.Yu. Formirovanie innovatsionnyh klasterov kak konkurentosposobnyh struktur ekonomiki [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: www.dvags.ru/downLoad/rio/j2011-3/7.doc.
2. Evropeyskaya klasternaya observatoriya [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.clusterobservatory.eu/index.html.
3. Ibatullova Yu.T. Klastery kak innovatsionnaya forma diversifikatsii i razvitiya regionalnoy ekonomiki // Kreativnaya ekonomika. - 2008. - № 8 (20).
4. Kropotova N.V. Klasternaya forma regionalnogo razvitiya // Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Problemy formirovaniya innovatsionnyh mekhanizmov v sovremennyh usloviyakh. Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Kryma na osnove klasterov». - Simferopol: Minekonom ARK, 2007.
5. Kutsenko E.S. Sovershenstvovanie printsipov klasternoy politiki v Rossii na osnove zarubezhnogo opyta v kontekste realizuemogo Ministerstvom ekonomicheskogo razvitiya RF konkursa pilotnyh territorialnyh klasterov [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: www.ukros.ru/wp-content/uploads/2012/10/Kutsenko.doc.
6. Levchenko T.P., Kulyan K.K., Kulyan M.K. Klasternyy podkhod k ustoychivomu razvitiyu turistskikh destinatsiy // Vestnik SGUTiKD. - 2012. - № 2 (20). - S. 67-72.
7. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurentsiya. - M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. - 896 s.
8. Rudneva P.C. Opyt sozdaniya klasterov v razvityh stranakh [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://crossborder.ucoz.com/publ/transgranichnye_klastery/transgranichnye_klastery/opyt_sozdanija_strukturnykh_klasterov_v_razvitykh_stranakh/6-1-0-7.
9. Fomichev O.V. O merakh gosudarstvennoy podderzhki innovatsionnyh territorialnyh klasterov [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: www.naukograd-dubna.ru/.../prezentacija_gos_podderjka_ITK.ppt.
10. Chaynikova L.N. Konkurentosposobnosty predpriyatiya. - Tambov: Izd-vo Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2007. - 192 s.
11. Schepakin M.B., Tomilko Yu.V., Gritsay V.V. Klassifikatsiya i formy organizatsii innovatsionnyh klasterov [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://journal. kfrgteu.ru/files/1/2012_8_12.pdf.
12. Competitive Regional Clusters National Policy Approaches Reviews of Regional Innovation, OECD, 2007. - Rezhim dostupa: http://www.unescap.org/tid /artnet/mtg/gmscb_regionalclusters.pdf.