Classification of the Purposes of transport enterprises engaged in bus service in major cities of Russia

Shmarin Aleksandr Anatolyevich, General Director of Autotrade LLC, Orenburg, Russia

Shmarin Andrey Petrovich, Postgraduate, Head of Educational Methodological Department, Lecturer at the Chair of Theory of Management and Marketing, Orenburg State Institute of Management, Russia

Классификация целей транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские автобусные перевозки в крупных городах России - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 154

Abstract:
In the paper, the authors have made an attempt to summarize and classify the key objectives of development of enterprises engaged in bus service in major cities of the Russian Federation using the method of construction of an objectives tree. The key strategies, concepts and programs, operating on the federal and regional level were taken as the basis, the interests of the major participants of the system of municipal passenger transport have been considered.

Keywords:

municipal passenger transport, objectives tree quality of passenger transportation
Citation:
Aleksandr Shmarin, Andrey Shmarin (2014). Classification of the Purposes of transport enterprises engaged in bus service in major cities of Russia [Klassifikatsiya tseley transportnyh predpriyatiy, osuschestvlyayuschikh passazhirskie avtobusnye perevozki v krupnyh gorodakh Rossii]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Spirin I.V. Organizatsiya i upravlenie passazhirskimi avtomobilnymi perevozkami: Uchebnik. – M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2010. – 400 s.
2. Bachurin A.A. Planirovanie i prognozirovanie deyatelnosti avtotransportnyh organizatsiy: ucheb.posobie. – M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2011. – 272 s.
3. Shinkarenko V.G., Levchenko O.P. Formirovanie strategii razvitiya avtotransportnogo predpriyatiya: Monografiya. – Kharykov: KhNADU, 2009. – 166 s.
4. Budrina E.V., Loginova N.A. Mekhanizm upravleniya sistemoy gorodskogo passazhirskogo transporta // Transport Rossiyskoy Federatsii. - 2012. - № 3-4. - S. 30-33.
5. Koryagin M.E. Ravnovesnye modeli sistemy gorodskogo passazhirskogo transporta v usloviyakh konflikta interesov. – Novosibirsk: Nauka, 2011. – 140 s.
6. Larionov V.G. Problemy transporta v Rossii v svete sovremennoy promyshlennoy logistiki // Rossiyskoe predprinimatelstvo. – 2013. – № 24 (246). – c. 145–152. – http://www.creativeconomy.ru/articles/30993.
7. Transportnaya strategiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda: utv. rasporyazheniem Pravitelstva RF ot 22 noyabrya 2008 g. № 1734-r [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.mintrans.ru/upload/iblock/3cc/ts_proekt_16102008.pdf.
8. Uslugi transportnye. Passazhirskie perevozki. Nomenklatura pokazateley kachestva: GOST R 51004-96 – 1996. – Vved. 1997-01-01. – M.: Izd-vostandartov, 2012. – 12 s.