Key area of corporate social policy

Dambovskaya Aleksandra Aleksandrovna, Candidate of Science, Economics, Associate professor, Biysk Technological Institute – Branch of FSBEI HPE Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Russia

Ключевое направление корпоративной социальной политики - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 91

Abstract:
The paper presents the results of a snap poll of top managers of organizations on the theme of social responsibility of companies, the key area of social policy of organizations was highlighted, a technique of assessing the level of the quality of working life of the staff of an organization was developed.

Keywords:

corporate social responsibility, the quality of working life of the staff., the social policy of an organization
Citation:
Aleksandra Dambovskaya (2014). Key area of corporate social policy [Klyuchevoe napravlenie korporativnoy sotsialnoy politiki]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1.Volgin N.A. Sotsialnaya politika: Uchebnik / pod obsch.red. N.A. Volgina. – M.: Iz-datelstvo «Ekzamen», 2003. – 736 s.
2.Dolgorukova I.V. Korporativnaya sotsialnaya politika sovremennyh rossiyskikh predpriyatiy: modeli i praktiki: avtoref. … dis. dokt. sots. nauk. – Moskva, 2011. – S. 21, 30–31.
3.Soboleva I. Sotsialnaya otvetstvennosty biznesa: globalnyy kontekst i rossiyskie realii // Voprosy ekonomiki. – 2005. – № 10. – S. 92–102.
4.Dambovskaya A.A., Milyaeva L.G. Povyshenie urovnya kachestva trudovoy zhizni personala organizatsii – klyuchevoe napravlenie sotsialnoy politiki // Sotsialnaya politika – sotsialnoe partnerstvo. – 2012. – № 1. – S. 130–136.
5.Milyaeva L.G., Dambovskaya A.A. K voprosu o napravleniyakh razvitiya sotsialnoy politiki / Modernizatsiya ekonomiki i obschestva: regionalnyy aspekt: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – Barnaul: Izd-vo AltGTU, 2011. – S. 168–172.